SZKOLENIA I KURSY

strona
główna

Wymagania

Dla uczestników kursów (operatorów maszyn, urządzeń i rusztowań budowlanych) realizowanych zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • Wypełnienie i złożenie karty zgłoszeniowej na kurs.

  • Wypełnienie i złożenie wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu.

  • Spełnienie łącznie wszystkich wymagań kwalifikacyjnych.

 

Wymagania kwalifikacyjne dla uczestników kursów:

  • ukończone 18 lat,

  • wykształcenie co najmniej podstawowe,

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności.

Jak zgłaszać się na kurs:

  • Na kurs można zgłaszać się za pośrednictwem strony www.kursykoparki.com.pl lub telefonicznie.

  • Karta zgłoszeniowa dla osób indywidualnych lub firm:

opcja 1- należy znaleźć dany kurs w zakładce"Harmonogram kursów", zarejestrować się a następnie wydrukować kartę, podpisać i wysłać pocztą, drogą e-mail lub złożyć osobiście na adres lokalizacji kursu,
opcja 2 -w zakładce"Dla kursantów" - "Formularze do pobrania", pobrać a następnie wydrukować, wypełnić, podpisać kartę i wysłać pocztą, drogą e-mail lub złożyć osobiście na adres lokalizacji kursu,

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (jest integralną częścią wniosku o przeprowadzenie sprawdzianu, jest również możliwość dostarczenia oryginału orzeczenia na druku lekarza na adres lokalizacji kursu).

  • Oryginały dokumentów dla potwierdzenia danych osobowych, wykształcenia, posiadanych uprawnień, praktyki w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej wybranej maszyny lub urządzenia należy dostarczyć osobiście na adres lokalizacji kursu.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje