SZKOLENIA I KURSY

strona
główna

Koparki jednonaczyniowe

Operator koparek jednonaczyniowych
Nazwa specjalności: Koparki jednonaczyniowe - III klasa - do 25 ton

Czas trwania: 134 godz.

Program kursu obejmuje:
M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).


Organizacja kursu:
Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek
jednonaczyniowych klasy III (o masie całkowitej do 25 ton), stosowny wpis w książce operatora.


Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.
Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.


Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.


Wymagania: ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań )

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje