SZKOLENIA I KURSY

strona
główna

Montażysta rusztowań

Nazwa specjalności:
Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż
i demontaż,bez klasy

Czas trwania: 80 godz.

Organizacja kursu:

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym,popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowlano-montażowych
metalowych, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu
montażysty rusztowań budowlano-montażowych metalowych.
Kurs na rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż kończy się
egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut
Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
Posługiwania się dokumentacją techniczną rusztowań budowlano-montażowych różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy podczas montażu i demontażu rusztowań w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

Wymagania:
ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora 
określonej specjalności , a także informacja o pracy na wysokości powyżej 3 m (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań)

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje