SZKOLENIA I KURSY

strona
główna

Przecinarki do dróg

Operator przecinarek do nawierzchni dróg
Nazwa specjalności:
Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - III klasa - wszystkie

Czas trwania: 58 godzin

Program kursu podstawowego obejmuje:
M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.SII-6/III - Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:
Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym w zakresie III klasy
uprawnień.Klasa III obejmuje wszystkie przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym.
Kurs na przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
Pracy przecinarkami do nawierzchni dróg różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy przecinarek do nawierzchni dróg w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac. 
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw przecinarek do nawierzchni dróg.

Wymagania: ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań ).

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje