SZKOLENIA I KURSY

strona
główna

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

Operator wielozadaniowych nośników osprzętu
Nazwa specjalności:
Wielozadaniowe nośniki osprzętów - bez klasy


Czas trwania: 134 godz.

Program kursu obejmuje:
M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SIII-1/bk - Wielozadaniowe nośniki osprzętów - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:
Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wielozadaniowych nośników osprzętów wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu
operatora wielozadaniowych nośników osprzętów w zakresie III klasy uprawnień.
Klasa III obejmuje wszystkie wielozadaniowe nośniki osprzętów.
Kurs na wielozadaniowe nośniki osprzętów kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
Pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętów różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy wielozadaniowych nośników osprzętów w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wielozadaniowych nośników osprzętów.

Wymagania:
ukończone 18 lat,aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora
określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań ).

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje