SZKOLENIA I KURSY

strona
główna

Zagęszczarki i ubijarki

Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych
Nazwa specjalności:
Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych - bez klasy

Cena kursu: do ustalenia
Uwaga! Szkolenie nie jest objęte Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) z późn. zm.

Cena obejmuje:
Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu kursu MEN.

Czas trwania: 44 godz.

Organizacja kursu:
Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy.
Kurs kończy się testem sprawdzającym zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności, w wyniku którego uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane na
podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014r. poz. 622).

Cel kursu:
Zdobycie przez uczestników kursu "Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych" kwalifikacji pozwalających na prawidłową i bezpieczną pracę zagęszczarkami i ubijakami wibracyjnymi.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
Pracy zagęszczarkami i ubijakami wibracyjnymi różnych rodzajów i typów. Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych. Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.

Wymagania dla uczestników kursu:
ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora maszyny w określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań )

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje