SZKOLENIA I KURSY

strona
główna

Pilarki do ścinki drzew

Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew
Nazwa specjalności:
Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - III klasa - wszystkie


Czas trwania: 58 godzin

Program kursu obejmuje:
M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.SII-11/III - Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu:
Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:
Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu
operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień.
Klasa III obejmuje wszystkie pilarki mechaniczne do ścinki drzew.
Kurs na piły mechaniczne do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
Pracy pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy pilarek mechanicznych do ścinki drzew w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Wymagania:ukończone 18 lat, aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora
określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań ).

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Zapoznałem się z Polityką Prywatności i Cookies (link)

Akceptuje